Съвети към родителите

     Речта е водещо средство за опознаване на околната действителност и за натрупване на социален опит. Нейните нарушения се отразяват неблагоприятно върху познавателната дейност и поведенческите характеристики на детето. Речта е функция на мозъка и нейното изоставане води до вторично изоставане на интелекта.

     Децата с неразвита реч често имат хаотични движения. Вниманието им е неустойчиво. Срещат се и случаи, в които се затварят в себе си, проявяват понижена говорна активност, стигаща до негативизъм. Всъщност те отричат това, с което не могат да се справят сами. Това е техният начин да покажат нуждата си от помощ.

Консултирайте се с логопед при:

  • Нарушена артикулация на звуковете (дислалия).
  • Нарушения при четене и писане (дислексия, дисграфия).
  • Заекване и запъване.
  • Гласови разстройства (афония).
  • Забавяне или забързване на потока на речта (брадилалия, тахилалия).
  • Говорни нарушения при вродена цепнатина на небцето (ринолалия).
  • Разстройства в следствие на нарушена инервация на артикулационните органи (дизартрия).
  • Езикови и говорни нарушения в следствие на увреди на централната нервна система (афазия, нарушения в езиковото развитие).
  • Деца от аутистичния спектър, или със сензорна интегративна дисфункция и др.